Badanie komputerowe

Badanie komputerowe to tylko wstępne oszacowanie wady wzroku przy użyciu urządzenia zwanego autorefraktometrem lub autokeratorefraktometrem.

Określa się je jako przedmiotowe, gdyż nie uwzględnia informacji zwrotnej od pacjenta, a jest ona kluczowa do ustalenia ostatecznej korekcji wzroku. Można powiedzieć, że określa ono wadę refrakcji (potocznie - wadę wzroku) dla każdego oka oddzielnie, w oderwaniu od analizy widzenia obuocznego i od tego, jak przy tak ustalonej wadzie będzie interpretowany obraz przez nasz mózg.

To zdecydowanie za mało, aby wykonać okulary czy zaaplikować soczewki kontaktowe. Na podstawie takiego badania absolutnie  nie można wykonać okularów i jest ono tylko i wyłącznie wstępem do dalszego podmiotowego badania ostrości wzroku.

Badanie komputerowe nie przedstawia więc miarodajnego wyniku, a jest jedynie wstępem do całej listy testów, które należy przeprowadzić celem ustalenia korekcji okularowej, soczewkami kontaktowymi czy mieszanej - soczewkami i okularami.

Badanie optometryczne z badaniem komputerowym