CV-foto

Grzegorz Brysz

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet jest prowadzony przez optometrystę mgr Grzegorza Brysz, członka Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, numer optometrysty NO15304. Uzyskany wcześniej zawód technika optyka, w branży okularowej od 1990 roku. Początek pracy jako optyk warsztatowy, później praca w klientem. 13 lat pracy firmie Essilor - wynalazcy szkieł progresywnych Varilux. Odbytych szereg szkoleń, m.in na Uniwersytecie Varilux w Paryżu, na temat szkieł progresywnych, ich aplikacji, wyznaczaniu parametrów montażu, warunków udanej adaptacji. Dodatkowo praca w terenie celem rozwiązywania problemów adaptacyjnych ze szkłami progresywnymi, zgłaszanymi przez zakłady optyczne. Praca końcowa na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej - "Rodzaje okularowych soczewek dwuogniskowych i progresywnych, zasady ich doboru do potrzeb klienta".