“7 grzechów głównych” w użytkowaniu soczewek kontaktowych

Siedem grzechów, których Twoje oczy nigdy Ci nie wybaczą:

1. Stosowanie przypadkowych soczewek. Używaj tylko tych soczewek, które wcześniej zostały fachowo dopasowane do Twoich oczu!
2. "Przenoszenie" soczewek. Przestrzegaj terminów wymiany soczewek zgodnie z zalecaniami producenta i specjalisty.
3. Brak regularnych kontroli. Systematycznie badaj swoje oczy.
4. Niewłaściwe czyszczenie. Do pielęgnacji soczewek stosuj tylko środki zalecane przez Twojego specjalistę.
5. Bagatelizowanie dolegliwości. Jeśli występują problemy, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim specjalistą.
6. Zakupy w niesprawdzonych miejscach. Stosuj tylko te soczewki kontaktowe i środki do ich pielęgnacji, które pochodzą z pewnych źródeł.
7. Niestosowanie się do zaleceń. Przed zastosowaniem soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji, sprawdź informacje zawarte na opakowaniu i w instrukcjach dołączonych do produktów i stosuj się do nich. Przestrzegaj również zaleceń Twojego specjalisty.

 

Niniejsza informacja została opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych jako ulotka informacyjna dla klienta / użytkownika soczewek kontaktowych. www.pssk.com.pl