Standard badania optometrycznego wg. PTOO

1. DANE OSOBOWE
1.1. Imię i nazwisko / płeć
1.2. Rok urodzenia
1.3. dane teleadresowe
1.3.1 adres
1.3.2. telefon/e-mail
1.4. wymagania wzrokowe
1.4.1. zawód (lub rodzaj pracy - zajęcia wzrokowe)
1.4.2. hobby
1.4.3. samochód (h/dobę)(jazda nocna)
1.4.4. praca przy monitorze (odległość monitora) (h/dobę)
1.4.5. czytanie (h/dobę)
1.4.6. TV (h/dobę)
1.4.6. precyzyjne zajęcia z bliska
1.4.7. informacje dodatkowe
2. WYWIAD
2.1. skarga główna
2.2. historia korekcji
2.2.1. pierwsza korekcja (okulary/soczewki kontaktowe)
2.2.2. ostatnia korekcja (okulary/soczewki kontaktowe)
2.3. dolegliwości
2.3.1. zamazanie obrazu (dal/bliż)
2.3.2. bóle oczu
2.3.3. bóle głowy
2.3.4. dwojenie (dal/bliż)
2.3.5. inne dolegliwości
2.4. wywiad medyczny
2.4.1. choroby ogólne
2.4.2. patologie układu wzrokowego - leczenie, zabiegi medyczne
2.4.3. ostatnie badanie okulistyczne
2.4.4. wywiad rodzinny
2.4.5. przyjmowane leki
3. BADANIA WSTĘPNE
3.1. ostrość wzroku
3.1.1. ostrość wzroku w dal (odległość badania)
3.1.1.1. ostrość wzroku bez korekcji
3.1.1.2. ostrość wzroku w ostatnio używanej korekcji
3.1.2. ostrość widzenia z bliska (odległość badania)
3.1.2.1. ostrość widzenia bez korekcji
3.1.2.2. ostrość widzenia w korekcji do dali
3.1.2.3. ostrość widzenia w korekcji do bliży
3.2. widzenia obuoczne
3.2.1 widzenie stereoskopowe
3.2.2. tłumienie forie tropie (metoda badania)
3.2.2.1. tłumienie forie tropie (metoda badania) w dal
3.2.2.2. tłumienie forie tropie (metoda badania) z bliska
3.3. oko dominujące dal/bliż
3.4. ruchy oczu 3.4.1. wersje 3.4.2. dukcje 3.5. pole widzenia metodą konfrontacyjną 3.6. test Amslera 3.7. punkt bliski akomodacji 3.8. punkt bliski konwergencji 3.9. widzenie barw 3.10. ciśnienie wewnątrzgałkowe
4. REFRAKCJA PRZEDMIOTOWA
4.1. refraktometria/skiaskopia
4.2. keratometria
5. REFRAKCJA PODMIOTOWA
5.1. refrakcja podmiotowa oka prawego
5.2. refrakcja podmiotowa oka lewego
5.3. refrakcja podmiotowa obuoczna
5.3.1. równoważenie bodźca do akomodacji
5.3.2. uściślenie korekcji sferycznej
5.4. widzenie obuoczne w dobranej korekcji do dali tłumienie/forie/tropie
5.4.1. pomiar forii/tropii
5.4.2. zakresy wergencji / zakresy wertykalne
5.4.3. uściślenie korekcji optycznej do dali
6. WIDZENIE BLISKIE
6.1. amplituda akomodacji
6.2. wstępny dodatek do pracy z bliska
6.3. zakresy ostrego widzenia w dodatku do bliży
6.4. widzenie obuoczne z bliska
6.4.1. tłumienie/forie/tropie
6.4.1. pomiar forii/tropii
6.4.2. zakresy wergencji / zakresy wertykalne
6.5. sprawność akomodacji
6.6. odpowiedź akomodacji
6.7. ostateczne ustalenie dodatku do pracy z bliska
7. BADANIE W LAMPIE SZCZELINOWEJ
7.1. Ocena przedniego odcinka oka z wykorzystaniem skali stopniującej
7.1.1. ocena ilościowa i jakościowa filmu łzowego
7.1.2. ocena rogówki
7.1.3. ocena spojówki gałkowej
7.1.4. ocena powiek
7.1.4.1. ocena mrugania i domykalności powiek
7.1.4.2. brzegi powiek i rzęsy
7.1.4.2. stan i działanie gruczołów
7.1.4.3. spojówki powiekowe (wywinięcie powiek)
7.2. obserwacja przedniego odcinka cd.
7.2.1. komora przednia
7.2.2. tęczówka i reakcja źrenic
7.2.3. soczewka własna pacjenta
7.3. badanie dna oka przy wąskiej źrenicy
8. DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
8.1. Określenie typu i parametrów soczewek próbnych
8.2. Założenie soczewek próbnych i okres adaptacji
8.3. Ocena dopasowania soczewek próbnych (w przypadku negatywnej oceny wybór innego typu soczewek i powrót do punktu 8.1.)
8.3.1. centracja i pokrycie rąbka rogówki
8.3.2. ruchomość podczas mrugania przy różnych kierunkach obserwacji
8.3.3. ruchomość przy zmianie kierunku obserwacji
8.3.4. test "push up"
8.3.5. komfort użytkownika
8.4. Ocena oczu po zdjęciu soczewek próbnych
9. INSTRUKCJE I ZALECENIA
9.1. pomoce wzrokowe
9.1.1. korekcja wady refrakcji: okulary/soczewki kontaktowe - sposób używania
9.1.2. korekcja do pracy bliska 9.2. ćwiczenia wzrokowe 9.3. ogólne informacje dotyczące profilaktyki
9.4. zalecenia odnośnie noszenia soczewek kontaktowych
9.4.1. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji, oraz niezbędne instrukcje
9.4.2. Wydanie preskrypcji/ sprzedaż soczewek, środków pielęgnacyjnych i materiałów informacyjnych
9.4.3. Ustalenie harmonogramu wizyt kontrolnych, pierwsza do 30 dni, kolejne co 6 miesięcy
10. WIZYTA KONTROLNA
10.1. Wywiad
10.1.1. działanie soczewek i komfort użytkowania
10.2. Badanie ostrości wzroku i nadkorekcja
10.3. Ocena soczewek i ich dopasowania
10.4. Zdjęcie soczewek przez pacjenta
10.5. Badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej
10.5.1. ocena filmu łzowego
10.5.2. ocena rogówki
10.5.3. ocena spojówki gałkowej
10.5.4. ocena powiek
10.5.4.1. brzegi powiek i rzęsy
10.5.4.2. stan i działanie gruczołów
10.5.4.3. ocena spojówki powiekowej (z odwinięciem powiek)
10.5.5. badanie z użyciem fluoresceiny i filtra żółtego
10.6. Weryfikacja parametrów soczewek
10.7. Kontrola umiejętności zakładania i zdejmowania, oraz właściwej pielęgnacji
10.8. Weryfikacja systemu pielęgnacji
10.9. Ustalenie terminu kolejnej wizyty kontrolnej, nie później niż za 6 miesięcy

pola nieoznaczone rastrem - konieczne
pola żółte - badania przy zaistnieniu nieprawidłowości
pola fioletowe - badania wskazane wykonywane w miarę możliwości

STANDARD DOBORU SOCZEWEK KONTAKTOWYCH - wersja skrócona
*

1. DANE OSOBOWE
2. WYWIAD
3. BADANIA WSTĘPNE
4. REFRAKCJA PRZEDMIOTOWA
5. REFRAKCJA PODMIOTOWA
6. WIDZENIE BLISKIE
7. BADANIE W LAMPIE SZCZELINOWEJ

8. DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
8.1. Określenie typu i parametrów soczewek próbnych
8.2. Założenie soczewek próbnych i okres adaptacji
8.3. Ocena dopasowania soczewek próbnych (w przypadku negatywnej
oceny wybór innego typu soczewek i powrót do punktu 8.1.)
8.4. Ocena oczu po zdjęciu soczewek próbnych

9. INSTRUKCJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE KOREKCJI, ĆWICZEŃ I PROFILAKTYKI
9.4. Zalecenia odnośnie noszenia soczewek kontaktowych
9.4.1. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji, oraz niezbędne instrukcje
9.4.2. Wydanie preskrypcji/ sprzedaż soczewek, środków pielęgnacyjnych i materiałów informacyjnych
9.4.3. Ustalenie harmonogramu wizyt kontrolnych, pierwsza do 30 dni, kolejne co 6 miesięcy

10. WIZYTA KONTROLNA
10.1. Wywiad
10.2. Badanie ostrości wzroku i nadkorekcja
10.3. Ocena soczewek i ich dopasowania
10.4. Zdjęcie soczewek przez pacjenta
10.5. Badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej
10.5.4.3. Ocena spojówki powiekowej (z odwinięciem powiek)
10.5.5. badanie z użyciem fluoresceiny i filtra żółtego
10.6. Weryfikacja parametrów soczewek
10.7. Kontrola umiejętności zakładania i zdejmowania, oraz właściwej pielęgnacji
10.8. Weryfikacja systemu pielęgnacji
10.9. Ustalenie terminu kolejnej wizyty kontrolnej, nie później niż za 6 miesięcy

pola nieoznaczone rastrem - konieczne
pola żółte - badania przy zaistnieniu nieprawidłowości
pola fioletowe - badania wskazane wykonywane w miarę możliwości